• Projekter, 1. sem

  Projekt 2. – Installation til museet Tidens Samling

  I dette projekt skulle vi udarbejde en installation til museet Tidens Samling i Odense. Krav til installationen: Den skal tilgodese blinde og seende unge under 30 år og må ikke tage for meget plads i udstillingen Vores problem formulering Hvordan kan oplevelsen på Tidens Samling forbedres og gøres mere attraktiv for unge besøgende at vende tilbage til? 1. Hvilke digitale og visuelle løsninger kan skabe samspil mellem installationen og de besøgende? 2. Hvordan kan seende og blinde tiltrækkes til samme installation? 1. Vi startede med.. hele at klassen at tage op og besøge Tidens Samling og få en rundvisning og kigge lidt omkring. 2. Ved at bruge.. Design thinking metoden, gik vi først igang med…

 • Projekter, 1. sem

  Projekt 1. – Evaluering og re-design af Bunkermuseets hjemmeside

  I projekt 1. skulle vi komme med forslag til forbedringer i udarbejdelsen af næste version af www.odensebunkermuseum.dk, som kunne optimere brugeroplevelsen (UX) 1. Vi startede med..  At udarbejde én primær persona og et scenarie, baseret på databaseret målgruppeindsigt og analyse. Her kom vi frem til en mand ved navn Hans Søndergård, der arbejder som dansklærer i en folkeskole. 2. Dernæst udførte vi.. En heuristisk evaluering af bunkermuseet vha. Nobanet Usability Guidelines. Dette gjorde vi først individuelt, hvorefter vi sammenlignede, diskuterede og analyserede vores besvarelser og udarbejdede en samlet evaluering. De fundne problemer på hjemmesiden, lavede vi så en prioriteret liste over. Vi delte dem op i alvorlige og mindre alvorlige…

 • Projekter, 1. sem

  Introprojekt – 1. semester

  I den første uge på studiet havde vi et introprojekt på to dage, hvor vi skulle udarbejde en stopmotion i små grupper. Det var mest af alt for at ryste os sammen og få et indblik i hvad man kan komme ud for på uddannelsen.   Link til det færdige projekt: