Data Research

1. Big data – begrebet dækker over indsamling, opbevaring, analyse, kombination, sammenhæng, behandling og fortolkning af enorme mængder data, med henblik på at opnå ny…

Project management

Formål: håndtering og anvendelse af relevante metoder og værktøjer til planlægning og styring af enkle multimedieproduktioner 1.Projektleder trekanten 2. Udviklingsmetoder: – Fixed development: kan bruges når…

Præsentationsteknik

Panic zone -> Learning zone -> Comfort zone 1. OPGAVE – Besvar disse 3 spørgsmål.. – Hvad har du altid godt kunne tænke dig, men…