• Virksomheden

  Data Research

  1. Big data – begrebet dækker over indsamling, opbevaring, analyse, kombination, sammenhæng, behandling og fortolkning af enorme mængder data, med henblik på at opnå ny viden – Big data er kæmpe store mængder af data (fra fx field research) Inddeles i to hovedgrupper: 1. Strukturerede data som fx salgs-transaktionsdata, der kan registreres i standardiserede enheder 2. Ustrukturerede data som billeder, videoer og tekster, fx fra de sociale medier 2. Data mining – begreb der omfatter søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder 3. Desk & Field Research – Desk research – Eksisterende viden Sekundær research, er alt information og data der allerede eksisterer – Field research – Ny viden…

 • Virksomheden

  Project management

  Formål: håndtering og anvendelse af relevante metoder og værktøjer til planlægning og styring af enkle multimedieproduktioner 1.Projektleder trekanten 2. Udviklingsmetoder: – Fixed development: kan bruges når det er meget små ting, som man har prøvet mange gange før – Agile development: vi ved hvor vi skal hen, men ikke helt hvor vi ender henne 3. Design thinking: – De faser man går igennem, når man skal lave et projekt. Der kan godt hoppes mellem faserne & der findes mange forskellige udgaver af design thinking. Fx ”Empathize, Define, Ideate, Prototype & Test” 4. Personlighedstyper: Tag en personlighedstest på https://www.16personalities.com/da ”Ekstraordinært omsorgsfulde, sociale og populære personer, altid ivrige efter at hjælpe.” 5. Project…

 • Virksomheden

  Præsentationsteknik

  Panic zone -> Learning zone -> Comfort zone 1. OPGAVE – Besvar disse 3 spørgsmål.. – Hvad har du altid godt kunne tænke dig, men som du ikke har fået gjort af frygt for at fejle? – Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg hopper ud i det, selvom jeg frygter det? – Hvis det værste sker, hvordan vil jeg så håndtere det? 2. Præsentationsforberedelse – Hvem er mit publikum? (alder, interesser osv.) – Hvilken type af præsentation skal holdes? (salg, inspiration, demonstration osv.) – Hvad er formået med præsentationen? (hvad vil jeg opnå?) – Lokation (hvordan er de fysiske rammer?) – Hvilken type medie vil jeg benytte?…