• Interaktion

  Basic CSS

  En CSS-fil indeholder lige som HTML, også et rule set. CSS rule sets indeholder: 1. Først en selector (consist of the identifiers that are coded at the beginnig of the rule set) efterfulgt af en declaration block (som består af ‘opening brace {‘, en eller flere declarations og en ‘closing brace }’). 2. Indeni declaration blokken er der ’property med kolon:’ og ’value med semikolon;’ – Selekotoren er h1 – applies til alle h1 elementerne – Rule set consist of a single property named ’color’ og value named ’navy’ – Denne kode vil resultere I, at alle h1 elementer vil blive vist I navy blue   Comments (bliver ikke vist…

 • Interaktion

  Basic HTML

  Et HTML dokument indeholder ALTID to dele: 1. <!DOCTYPE html> Dette er ALTID den første linje I et html dokument. Det fortæller browseren at dokumentet bruger HTML5 2. Document tree Disse koder kommer ALTID lige efter DOCTYPE. De definerer indhold og struktur af websiden <html> </html> Er html elementet selv. Det markerer ’start’ og ’slut’ på hele kodesiden. Det indeholder alle de andre elementer og kan refereres til som ’roden af the document tree’ <head> </head> Indeholder elementer der giver informationer om selve siden <body> </body> Indeholder elementer der giver informationer om struktur og indhold på siden             2. Elements and tags To elementer med…

 • Interaktion

  UML & interaction design

  1. Use case – List of steps a system needs to follow to reach a goal. Define what is required and how those requirements are met – 8 steps (these steps normally include interactions with an (actor/external system): 1. Description 2. Triggers 3. Actors 4. Preconditions 5. Goals 6. Failed conclusions 7. Extensions 8. Steps of execution Eksempel på de 8 steps vises i YouTube-klippet 2. Ludo eksempel: 1. Description – Reglerne 2. Triggers USE CASE 1: Hvem skal slå først? Man slår om, hvem der starter. USE CASE 2: Brikkerne skal placeres rigtigt på pladen 3. Actors – Spillerne 4. Preconditions – Brikkerne, spillepladen, kende reglerne 5. Goals –…

 • Interaktion

  Animation & Adobe Animate CC

  1. Browser controlled animation – Html5 animation – Html/css/javaScript – Can be resized – Can be changed during runtime 2. Pre rended animation – Video or animated gifs – Can be resized – Cannot be changed during runtime 3. Adobe Animate CC – A web development tool for making animations using html5, css & javaScript – & animations using actionscript 3.0 – Air for desktop, Android or IOS 4. OPGAVE – lav en kørende bil i Adobe Animate CC Her ses den færdige animation: http://ksm-design.com/animations/car/movingcar.html Filer: https://helpx.adobe.com/animate/tutorials.html http://tiny.cc/wzshqy (Lynda.com tutorial on Adobe Animate) BOG: Animation at Work, Rachel Nabors ch. 2+3+4 Reflektion: Da denne time er noget af det første rigtige…