Projekt 1. – Evaluering og re-design af Bunkermuseets hjemmeside

I projekt 1. skulle vi komme med forslag til forbedringer i udarbejdelsen af næste version af www.odensebunkermuseum.dk, som kunne optimere brugeroplevelsen (UX)

1. Vi startede med.. 
At udarbejde én primær persona og et scenarie, baseret på databaseret målgruppeindsigt og analyse. Her kom vi frem til en mand ved navn Hans Søndergård, der arbejder som dansklærer i en folkeskole.

2. Dernæst udførte vi..
En heuristisk evaluering af bunkermuseet vha. Nobanet Usability Guidelines. Dette gjorde vi først individuelt, hvorefter vi sammenlignede, diskuterede og analyserede vores besvarelser og udarbejdede en samlet evaluering.

De fundne problemer på hjemmesiden, lavede vi så en prioriteret liste over. Vi delte dem op i alvorlige og mindre alvorlige og udarbejdede konkrete forslag til, hvordan problemerne kunne løses. Vi endte til sidst med 3 alvorlige problemer, som vi skulle fokusere på at løse i form af re-designet.

Prioriteret liste med 3 væsentlige problemer:
1. Menupunkter
2. Vigtige informationer er uorganiserede og ikke fyldestgørende
3. Manglende logo på hjemmesiden, og hjemmesiden relaterer ikke til logoet

Løsningerne på problemerne:
1. Menupunkter
Vi har lavet en ny og mere simpel menu-bar. Vi har ændret rækkefølgen på emnerne, så de nu ser ud således: Dit besøg – Udstillinger og begivenheder – Om museet – Kontakt. Dropdowns er kommet under de relevante menu-barer, så det er lettere for brugerne at navigere rundt på siden og finde frem til den information de søger.

1. Information
Vi har lavet en ny fane som hedder ”Dit besøg”. Den har underemner, som kan hjælpe brugeren til at finde de mest nødvendige informationer til besøget på museet.

I stedet for at kunne finde priser på forskellige undersider, har vi samlet dem ved at lave et underemne under ”Dit besøg”, som hedder ”priser og åbningstider”. Når brugeren klikker på denne, kommer der en side frem, hvor alle informationer om rundvisning, åbningstider og priser er samlet. Vi har også lavet en genvej til at booke besøget, inde på siden.

I bunden fremgår der nu på alle sider, den samme boks med konktaktinformation, Google-maps, samarbejdspartner, sociale medier og en kontaktformular. Trods siden ”Kontakt” hvor al’ information også fremgår, gør denne boks det nemmere for brugeren, at få de nødvendige oplysninger, ved blot at scrolle ned i bunden og ikke at skulle klikke rundt på siden.

3. Logo og farvevalg på hjemmesiden
Ved re-design af hjemmesiden, har vi fået logoet indikeret på hjemmesiden og tilpasset farven herefter. Vi har lavet en hjemmeside, hvor farven går ud til den ældre målgruppe, men som også vil kunne vække interesse ved den yngre målgruppe.

Vi har taget logoet med på hjemmesiden, for at brande Odense bunkermuseum. Forbrugerne skal have et billede at relatere Odense bunkermuseum til. Det vil samtidig skabe større kendskab, hvis forbrugerne kender logoet og eksempelvis ser det i andre sammenhænge.

3. Til vores outcomes.. 
Brugte vi InDesign og Experince XD. InDesign brugte vi, fordi vi skulle udarbejde og aflevere en klientrapport på 3-4 sider. Denne rapport skulle indholde konklusioner på resultaterne, en analyse af vores evalueringer og anbefalinger til de forbedringer vi mente der kunne gøres. Experience XD brugte vi, til at visualisere vores løsningsforslag til hjemmesiden.

Videoklip af rundvisning på hjemmesiden


Reflektion:
Det har været en udfordrende, men lærerig proces af forskellige årsager. De programmer vi skulle bruge til projektet, havde mange af os aldrig prøvet før. Efter talrige youtube-videoer om de forskellige programmer, lærte vi at lave helt simple ting. Resultaterne blev derfor ikke helt som man gerne ville have det og vi brugte lang tid på at finde nødløsninger og se youtube-klip. Samtidig fik vi jo også en større indsigt i programmerne, men det ville være fedt at lære lidt mere indviklede ting for at opnå et rigtig godt outcome.