Projekt 2. – Installation til museet Tidens Samling

I dette projekt skulle vi udarbejde en installation til museet Tidens Samling i Odense. Krav til installationen: Den skal tilgodese blinde og seende unge under 30 år og må ikke tage for meget plads i udstillingen

Vores problem formulering
Hvordan kan oplevelsen på Tidens Samling forbedres og gøres mere attraktiv for unge besøgende at vende tilbage til?
1. Hvilke digitale og visuelle løsninger kan skabe samspil mellem installationen og de besøgende?
2. Hvordan kan seende og blinde tiltrækkes til samme installation?

1. Vi startede med.. hele at klassen at tage op og besøge Tidens Samling og få en rundvisning og kigge lidt omkring.

2. Ved at bruge.. Design thinking metoden, gik vi først igang med at lave en masse research om blinde og installationer generelt. Vi ønskede mere information om hvad blinde foretrækker og hvilke installationer der allerede findes indenfor museer.

3. Efter vores research.. gik den helt store brainstorm igang. Her kom vi frem til et par ideer: en interaktiv touchplade, relief billeder og quiz.

4. Vores ideer.. gik vi nu igang med at lave prototyper af, for at have noget konkret at vise til vores midtvejspitch. Vi brugte XD CC, lasercutter og 3D-printer til at lave dem.


5. Disse prototyper.. tog vi så med til vores midtvejspitch og fremlagde. Her fik vi konstruktiv kritik og fik foreslag til, hvordan ideerne kunne forbedres. Vi var allerede her godt klar over, hvilken vi ville gå videre med og valgte at videreudvikle på vores interaktive relief billede.

6. Efter at have valgt.. vores installation, begyndte vi at afprøve en leap-motion sensor, for at se om vi kunne få den til at virke, præcis som vi havde tænkt den skulle i virkeligheden.

7. Nu begyndte.. vores rapportskrivning. Vi lagde ud med at skrive det hele ind i Word og designe vores akademiske rapport i InDesign, som rapporten skulle afleveres i.

Reflektion:
Projekt 2. fik jeg personligt rigtig meget ud af. Jeg lærte at lasercutte, arbejde i XD CC og at 3D printe. Samtidig var det virkelig fedt, at bruge en leap-motion sensor, selvom den ikke virkede helt optimalt. Vi arbejdede ud fra design thinking metoden og dette havde jeg faktisk set frem til, siden vi havde undervisning omkring det, i starten af semesteret. Det fungerede rigtig godt og jeg synes at arbejdsprocessen fra start til slut var meget organiseret, uden for mange sidespring. Da vi selv havde valgt grupperne til dette projekt, synes jeg at arbejdsindsatsen og vores fælles mål var godt planlagt og vi levede op til hinandens ønsker. Selvfølgelig opstod der lidt småproblemer hist og her, men det har gjort mig klogere på, hvordan jeg arbejder bedst i en gruppe og med hvilke typer.