Basic CSS

En CSS-fil indeholder lige som HTML, også et rule set.

CSS rule sets indeholder:
1. Først en selector (consist of the identifiers that are coded at the beginnig of the rule set) efterfulgt af en declaration block (som består af ‘opening brace {‘, en eller flere declarations og en ‘closing brace }’).
2. Indeni declaration blokken er der ’property med kolon:’ og ’value med semikolon;’

– Selekotoren er h1 – applies til alle h1 elementerne
– Rule set consist of a single property named ’color’ og value named ’navy’
– Denne kode vil resultere I, at alle h1 elementer vil blive vist I navy blue

 

Comments (bliver ikke vist i webbrowseren)
/*tekst eksempel*/

 

How to code basic selectors
En selector af et rule set, identificere HTML dokumentet eller elementer som ’the rules should be applied to’.

1. Type selector – Den første type af selector, identificere HTML elementer som body, h1 eller <p>. ’You simply name the element’

2. ID selector – Den anden type selector starter med ’#’ og appellere til det HTML dokument, som er identificeret af id attribute. Fx #main appellere til det HTML element der har en id attribute med en ’value of main’

3. Class selector – Den tredje type af selector, starter med ’punktum .’ og appellere til alle HTML elementerne der er identificeret ’by the class attribute with the name value’

 

Filer:
BOG: Murach’s HTML5 & CSS3 af Anne Boehm & Zak Ruvalcaba

Reflektion:
Inden vi startede med HTML og CSS, havde jeg ingen erfaring med det overhovedet. Jeg vidste ikke at det var i CSS man stylede eller hvordan man så forskel på html og css. Det gør jeg så nu. Jeg synes stadig det giver mig mange udfordringer og jeg er ikke helt inde i det endnu, men jeg bliver bedre og bedre for hver undervisning. Det vil helt sikkert også hjælpe mig videre i min læring, når vi skal igang med vores hjemmeside til eksamensprojektet.